How to mock final class

Podobno ludzie dzielą się na dwie grupy tych, którzy robią backupy oraz na tych, którzy dopiero zaczną. Podobnie jest z nami programistami, dzielimy się na dwa obozy: jedni, którzy piszą testy oraz drudzy, którzy dopiero zaczną pisać testy jednostkowe. Dzisiejszy wpis jest zaadresowany dla jednych i drugich. Gdy zaczynamy pisać testy lub też posługujemy się […]